ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

posted on 13 Jun 2016 13:00 by yadawdee

1.ประเพณีสงกรานต์  

ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตรงกับวันที่ 13 – 15เมษายนของทุกปี เมื่อถึงวันสงกรานต์ คนไทยมักจะทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดดำหัวผู้ใหญ่ ขนทรายเข้าวัด และเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและคลายร้อน

2.จิตรกรร 

นิยมเขียนบนผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและบุคคลชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร พระที่นั่ง วัง เนื้อหาที่ถ่ายทอดมักเป็นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ  วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารต่างๆ

 

3.ศิลปะกรรม

    ศิลปกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน และสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนได้ศิลปะประจำชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ ส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราว สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบไทยตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน สะท้อนให้เห็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สวยงามอ่อนช้อย  และมีเรื่องราวกึ่งลึกกลับมหัศจรรย์

 

อ้างอิง:www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/วัฒนธรรมและประเพณี-ของชาวไทย.html 

edit @ 13 Jun 2016 20:00:09 by กะแอ้ม\'แก้ม

edit @ 20 Jun 2016 13:22:04 by กะแอ้ม\'แก้ม

edit @ 20 Jun 2016 13:23:43 by กะแอ้ม\'แก้ม

edit @ 27 Jun 2016 12:50:32 by กะแอ้ม\'แก้ม

Comment

Comment:

Tweet