ประวัติส่วนตัว

posted on 13 Jun 2016 19:47 by yadawdee

ชื่อ-สกุล:เด็กหญิงญาดาวดี แกล้วกล้า

ชื่อเล่น:แก้ม

เกิด:วันที่25 ตุลาคม 2545

สัญชาติ:ไทย

เชื้อชาติ:ไทย

ศาสนา:พุทธ

ภูมิลำเนา:137/13 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

อีเมล:Kanexo123@hotmail.com

ความสามาถรพิเศษ:ร้องเพลง

 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

edit @ 20 Jun 2016 13:06:44 by กะแอ้ม\'แก้ม

Comment

Comment:

Tweet